ALTE LEGI UTILE

- Ordin nr.39 din 16 ianuarie 2008 - privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

- Legea nr.677 din 21 noiembrie 2001 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1365 din 25 iulie 2008 - privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice.