LEGISLATIE MEDICALA

- Ordin nr.400/2015 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

 

- Ordin nr.1706 din 02 octombrie 2007 - privind conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor;

 

-Legea nr.118 din 02 mai 2007 - privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa;

 

- Ordin nr.810 din 09 mai 2007 - privind aprobarea listei preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.