PROGRAM DE LUCRU PENTRU PERSONALUL INCADRAT IN UNITATE

 

 COMITETUL DIRECTOR

PERSONAL SUPERIOR DE SPECIALITATE

PERSONAL MEDIU SANITAR

PERSONAL AUXILIAR SANITAR

CULTE

COMPARTIMENT DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, ADMINISTRATIV, INFORMATICA SI DE DESERVIRE(PAZNICI)

PERSONAL DE INTRETINERE A CLADIRILOR, INSTALATIILOR DE APA, LUMINA, INCALZIRE, DE DESERVIRE A POSTURILOR FIXE SI DE PREPARARE A HRANEI