- PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE

- CENTRALIZATOARELE ACHIZITIILOR PUBLICE

- CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA DE PESTE 5000 DE EURO

- DOCUMENTELE PRIVIND EXECUTIA CONTRACTELOR: DECLARATIEII DE CALITATE SI CONFORMITATE,

  PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE, ORDINE DE PLATA