- Decizie privind aprobarea declaratiei de asumare a agendei de integritate organizationala a spitalului

 

- Declaratie privind asumarea uniei agende de integritate organizationala la nivelul spitalului pentru

  implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

 

- Planul de integritate al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare judetul Dolj pentru implementarea

  Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

 

- Decizia nr.125/07.06.2022 privind desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate,

  a persoanei de contact precum si constituirea comisiei de lucru pentru implementarea planului de integritate

 

- Decizia nr.133/28.06.2022 de aprobare a Planului de integritate si modificare si completare a deciziei nr.125/07.06.2022