Responsabil protectia datelor cu caracter personal

- Politica privind confidentialitatea datelor

- Termeni si conditii site

 

- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal(pacienti-apartinatori)

 

- Drepturile persoanei vizate de prelucrarile de date cu caracter personal 

  si modalitatea de exercitare a lor 

 

- Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal(candidati concursuri posturi vacante)

 

- Informare privind supravegherea video

 

- Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal(angajati)