SPITALUL DE PSIHIATRIE

               POIANA MARE

                   JUDETUL DOLJ, STRADA GARII, NR.40,

                              TEL/FAX: 0251235299

 

   ETICA SI FEED-BACK PACIENT

EDUCATIE SANITARA-PREVENTIE

GDPR

CONTACT

       

        

        DESPRE INSTITUTIE

       

 

        INTEGRITATE INSTITUTIONALA 

 

       

        TRANSPARENTA DECIZIONALA

 

 

       

 

 

        Ziua mondiala a sigurantei pacientului         

       

      

        Linii de garda spital si orar ambulatoriu  

                                                                                                                                                                                                             

                   

                                                        

                 CONDITII DE ADMITERE SI DE SPITALIZARE
     

     Serviciile medicale spitalicesti se acorda pe baza urmatoarelor cerinte:
   

   -Recomandare de internare din partea medicului de familie sau a medicului specialist;

   -Documentele care atesta calitatea de asigurat(adeverinta, cupon pensie, card sanatate);  

   -Act de identitate

                

                          PROGRAM DE VIZITE