GARZI SPITAL

       - LUNA FEBRUARIE 2023

       - LUNA MARTIE 2023

       - LUNA APRILIE 2023

       - LUNA MAI 2023

       - LUNA IUNIE 2023

 

ORAR AMBULATORIU INTEGRAT

     - ORAR LUNA FEBRUARIE 2023 - CABINET 1

     ORAR LUNA FEBRUARIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA MARTIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA MARTIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA APRILIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA APRILIE 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA MAI 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA MAI 2023 - CABINET 2

 

      -  ORAR LUNA IUNIE 2023 - CABINET 1

      -  ORAR LUNA IUNIE 2023 - CABINET 2