- Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001 precum si datele de contact

- Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001

- Modalitatea de contestare a deciziei si formulare pentru reclamatii administrative

- Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie ce pot fi publicate, conform legii

- Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001