AUTORIZATII DE FUNCTIONARE - CERTIFICATE DE ACREDITARE:


           - Certificat de acreditare spital - ciclul II  

           - Supliment descriptiv certificat de acreditare - ciclul II 

           - Ordin privind incadrarea spitalului in categoria a II a de acreditare "acreditat cu recomandari" - ciclul II

           - Certificat de acreditare spital - ciclul I 

           - Ordin privind incadrarea spitalului in categoria "nivel acreditat" ciclul I           

           - Autorizatie sanitara de functionare a spitalului

           - Autorizatie sanitara de functiionare a farmaciei

           - Autorizatie mediu

           - Certificat ISO 

 

STRUCTURA SPITALULUI:

     Ordine ale Ministrului Sanatatii privind aprobarea, modificarea si completarea structurii unitatii:          

      - Anexa la Ordin MS nr. 2151/20.12.2007 privind structura organizatorica spital in anul 2007

      - Ordin MS nr. 1302/11.07.2008 pentru modificarea OMSP nr. 2151/2007 privind structura organizatorica spital in anul 2008

      - Ordin MS nr. 977/05.08.2009 pentru modificarea si completarea OMSP nr. 2151/2007 privind structura organizatorica spital in anul 2009   

      - Ordin MS nr.623/24.05.2011 pentru completarea OMSP nr. 2151/2007 privind structura organizatorica spital in anul 2011

      - Ordin MS nr. 697/27.06.2017 privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului in anul 2017