1. CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL PERSONALULUI ANGAJAT

 

2. Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 si destinatia acestora

 

3. Mecanism de raportare a incalcarilor legii

 

4. Declaratie privind asumarea unei agende de integritate organizationala

 

5. Planul de integritate al Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare judetul Dolj

 

6. Un raport narativ referitor la stadiul implementarii masurilor atat in prevazute in SNA,

    cat si in planul de integritate ce revin in sarcina fiecarei institutii

 

7. Situatia incidentelor de integritate, precum si o prezentare suucinta a masurilor adoptate

    pentru remedierea aspectelor care au favorizat producrea incidentului

 

8. STUDII/CERCETARI/GHIDURI/MATERIALE INFORMATIVE RELEVANTE

 

9. RAPORT DE EVALUARE A MODULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE INTEGRITATE PE ANUL 2022

    LA NIVELUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE POIANA MARE