SPITALUL  DE  PSIHIATRIE POIANA  MARE

I S T O R I C

Psihiatria, în calitate de specialitate medicală ce se ocupă cu bolile mentale, este recunoscută pe plan mondial ca datând de la începutul secolului al XIX-lea.

 Este o specialitate care s-a născut între zidurile azilelor unde erau aduşi cei ce sufereau de boli psihice. Din acest punct de vedere, pe plan european, sunt semnificative două evenimente : pe de o parte, introducerea medicilor în asemenea aşezăminte iar, pe de altă parte Legea franceză din 30 iunie 1938, privind alienaţii mintali.

Încă de la începutul secolului al XVII-lea există date că bolnavii psihici erau „înghesuiţi talmeş-balmeş”  în locuri de recluziune, în care nu existau medici. Lui Philippe Pinel, medic francez, i se datorează eliberarea din lanţuri a alienaţilor ţinuţi în închisori, plasarea lor în azile, aducerea medicilor în aceste lăcaşuri, inaugurarea medicalizării bolilor psihice, stabilirea cadrului nosologic al bolilor mentale  şi  angajarea psihiatriei  pe drumul tratamentului moral al afecţiunilor psihice.

Legea din 30 iunie 1938 din Franţa, adoptată şi de alte ţări, printre care şi România, deşi consacră anexarea bolilor mentale la medicină nu lăsa, însă, medicilor alienişti decât o marjă foarte îngustă de activitate, în acele timpuri singura justificare a existenţei lor fiind emiterea de certificate medicale care autentificau legitimitatea plasării bolnavilor în azile, iniţiativă care era lăsată autorităţii publice ( plasare administrativă ) sau familiei bolnavului ( plasare voluntară ). Una din consecinţele majore a fost confuzia  creată între boală şi pericolul faţă de cei din jur. În plus, această lege atribuia azilului o funcţie dublă : să protejeze societatea de indivizi periculoşi şi să asiste aceşti indivizi, protejându-i spre binele lor.

Izolarea alienatului, ruperea lui de cadrul său de viaţă şi introducerea lui în ordinea şi calmul vieţii azilare a reprezentat mult timp, combinată cu activitatea lucrativă, căreia i se atribuia o valoare morală, piesa principală a arsenalului terapeutic al alienaţilor. Acestr măsuri, limitate în prerogative ca şi în eficacitatea terapeutică, nu au făcut decât să contribuie la observarea şi descrierea diferitelor forme de boli psihice nu şi la alinarea sau vindecarea lor. Psihiatria, ca studiu şi tratament al bolilor sufletului, considera, în acea perioadă, sufletul ca un organ oarecare. Ea s-a constituit pe modelul medicinei organice a epocii, aşa cum demonstrează Michel Foucault în „Istoria clasică a nebuniei” ( 1960 ). Ea a fost, în acea perioadă, mai ales afacerea medicilor de azil, foarte puţin exersaţi atunci în clientelă privată. De abia din 1920 există posibilitatea liberei alegeri pentru pacienţi de a se spitaliza, după propria dorinţă, într-un serviciu spitalicesc.

La începutul anilor ’30 şi-au făcut apariţia terapiile de şoc ( serie de doze insulinice controlate, zisă cură de Sakel  sau serie de electroşocuri ). Aceste terapii nu s-au demodat odată cu apariţia psihotropelor. Nu se cunoaşte încă exact  mecanismul lor de acţiune, dar ceea ce se ştie este faptul că ele provoacă o „zdruncinătură” care se estimează a fi salutară, de unde importanţa fazei care urmează şocului.

De abia din 1938, azilele de alienaţi se numesc „spitale de psihiatrie” iar alieniştii se numesc „psihiatri”. Începând cu această perioadă, statul se preocupă, în mod special, de sănătatea populaţiei şi lupta împotriva bolilor mentale, flagel aflat pe acelaşi rang cu tuberculoza şi bolile venerice, s-a dezvoltat considerabil.

Autorităţile publice s-au angajat, începând cu 1960, într-o politică zisă de „sectorizare”, în scopul ruperii de sistemul azilelor, sistem segregaţionist, care creează el însuşi, datorită faptului că exclude locurile de viaţă normală., naturală, o tendinţă de „cronicizare”, în timp ce noile tendinţe terapeutice permit o nouă abordare a bolilor mentale.

Este şi contextul în care ia fiinţă Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, situat în partea de nord a comunei Poiana Mare din judeţul Dolj, la o distanţă de circa 1,5 km de centru , de-a lungul şoselei Poiana Mare – Maglavit – Craiova şi care functionează în clădirile unei foste unităţi militare construită în anul 1952 , pe o suprafaţă de 366.000 m2 , suprafaţă care include circa 50  de clădiri , din care 10 pavilioane pentru spitalizare , parcuri şi spaţii verzi , drumuri de acces , alei , grădina de legume , teren agricol  etc .

Am insistat în partea de început a expunerii pe istoria psihiatriei pentru a înţelege mai bine că acest spital este mult diferit de alte spitale, cel puţin prin durata de spitalizare. Istoria unui astfel de spital este strâns legată de pacienţii şi medicii săi care nu odată au avut o influenţă covârşitoare asupra ei.

            Sediul spitalului find construit iniţial ca unitate militară , imobilele şi terenul aferent au aparţinut Ministerului Forţelor Armate din acea perioadă , iar prin dispoziţia Consiliului de Miniştri nr. PS 00923 / 636 / 03.08.1960,  s-a aprobat trecerea imobilelor şi a terenului din comuna Poiana Mare , Raionul Calafat , în proprietatea Sfatului Popular Regional Oltenia, secţiunea  „Sănătate şi Prevederi Sociale” .

           Ulterior,  prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale, nr. 26 / 2812 din 03.09.1960,  se supune spre aprobare înfiinţarea în aceste imobile a unui  Sanatoriu TBC cu 700 de paturi .

           Prin   Decizia nr. 1538 / 05.09.1960 a Sfatului Popular Regional Craiova – Comitetul Executiv , având în vedere cele de mai sus , se hotărăşte  ca, începând  cu data de 05.09.1960, imobilele din Comuna Poiana Mare şi terenul aferent , fosta proprietate a  Ministerului Forţelor Armate ( MFA ) să treacă în proprietatea Sfatului Popular Regional Craiova şi să se înfiinţeze, începând cu data de 15.09.1960, un Sanatoriu TBC cu 700 de paturi .

Prin Decizia nr. 236 / 30 iulie 1973 a Consiliului Popular Judeţean Dolj – Comitetul Executiv,  se  ia hotărârea ca, începând cu data de 01.07.1973, să  se  organizeze ca unitate sanitară cu personalitate juridică Spitalul Poiana Mare , în componenţa căreia  să intre o secţie de Psihiatrie şi o secţie sanatorială  TBC .

În data de 28.12.1987,  prin Decizia nr.51720 a Ministerului Sănătăţii,  se dispune înfiinţarea la Poiana Mare a secţiilor medicale de psihiatrie care internează bolnavi  cu Art. 114 Cod Penal  din 12 judeţe ale ţării şi din Municipiul  Bucureşti .

În data de 03.10. 2001,  prin Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr. 686,  se schimbă denumirea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare în Spital de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Maximă Siguranţă  , de interes interjudeţean şi care includea şi o sectie de TBC cu 60 de paturi , iar prin Hotărârea Guvernului României nr. 1106 / 10.10.2002,  acest spital este declarat  de interes public naţional  , iar secţia de TBC cu 60 de paturi este tranferată în alte clădiri din comuna Poiana Mare şi va aparţine  Spitalului Municipal Calafat

Până în anul 2003, Spitalul de Psihiatrie din Poiana Mare s-a aflat în Subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Dolj, iar prin Hotărârea Guvernului României nr. 743 / 2003 iese din subordinea acesteia, intrând în subordinea şi coordonarea directă a Ministerului Sănătăţii.

            În data de 18.06.2004,  Ministrul Sănătăţii, Ovidiu Brânzan,   prin Ordinul nr. 784,  schimbă din nou denumirea spitalului în  Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare , aflat  în continuare în subordinea  şi coordonarea Ministerului Sănătaţii,  conform Hotărârii Guvernului României  nr. 168 / 09.03.2005.

inapoi la pagina principala