-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCES VERBAL INCHEIERE EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL DE LA CONSILIER II LA CONSILIER I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINALE SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC DENTIST 

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC DENTIST

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE DE LA FUNCTIA CONSILIER II LA CONSILIER I

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA DE LA FUNCTIA CONSILIER II LA CONSILIER I ACHIZITII PUBLICE


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATALOG CLASIFICARE CANDIDATI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST SEF SECTIE - specialitatea Farmacie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT CONCURS MEDIC DENTIST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR TITULAR POST ANALIST I - BIROU INFORMATICA 

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR TITULAR POST ANALIST I - BIROU INFORMATICA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat final promovare muncitori calificati - fochisti si muncitor calificat III - electrician

Rezultat final promovare muncitori calificati:croitori, zugravi, lacatusi mecanici si tamplari

Proces verbal in urma incheierii desfasurarii examenului de promovare in grad profesional a opt infirmieri debutanti  

Rezultate examen promovare in grad profesional a opt infirmieri debutanti

Rezultate finale examen promovare muncitori calificati - bucatari

Examen promovare croitori

Examen promovare muncitori calificati

Examen promovare infirmieri debutanti si bucatari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS DE OCUPARE PE PERIOADA DETERMINATA POST FARMACIST SEF SECTIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PROCES VERBAL IN URMA INCHEIERII PERIOADEI DE COMPLETARE A DOSARELOR RESPINSE LA CONCURSUL DE

   MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

 

- REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REZULTATE EXAMEN OCUPARE POST ECONOMIST II

- PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 30.07.2018 IN URMA DESFASURARII EXAMENULUI DE OCUPARE POST ECONOMIST II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS FARMACIST SEF

- TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURS FARMACIST SEF

- ANUNT ORGANIZRE CONCURS POST FARMACIST SEF

ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST FARMACIST SEF POSTAT IN ZIARUL "VIATA MEDICALA"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

- TEMATICA CONCURS MEDIC STOMATOLOG

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG POSTAT IN ZIARUL "VIATA MEDICALA"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS POST VACANT ECONOMIST II-S - SERVICIU CONTABILITATE

- ANUNT CONCURS POST VACANT ECONOMIST II-S - SERVICIU CONTABILITATE   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Decizia nr. 44 din 19.04.2018 privind salarizarea incepand cu data de 01.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultat concurs pentru ocuparea postului de manager spital

- Proces verbal - rezultat contestatie respingere dosar concurs post manager spital

- Proiect de management - Ec. Radulescu Traian

- Rezultat selectie dosare pentru concursul de ocupare a postului de manager spital

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Manual pentru cursul de management spitalicesc

- REGULAMENT ORGANIZARE CONCURS MANAGER SPITAL

- BIBLIOGRAFIE CONCURS MANAGER SPITAL

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS MANAGER SPITAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

- Proces verbal concurs post muncitor necalificat

- Rezultat proba scrisa concurs post muncitor necalificat

- Proces verbal concurs post muncitor calificat III bucatar

- Rezultat concurs post muncitor calificat III - bucatar

 

- Rezultat selectie dosar post muncitor calificat III - bucatar

- Rezultat selectie dosare post muncitor necalificat

------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate finale concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba interviu concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba practica concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba scrisa concurs muncitor calificat IV -electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate finale concurs asistent farmacie PL

- Rezultate proba practica concurs asistent farmacie PL

- Anunt important concurs asistent farmacie

- Rezultat proba scrisa concurs asistent farmacie PL

- Rezultat selectie dosare concurs post electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament concurs muncitor calificat III - bucatar si muncitor necalificat I

- Anunt concurs muncitor calificat III - bucatar si muncitor necalificat I

-------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate selectie dosare concurs 2 posturi asistent farmacie

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament desfasurarea concurs muncitor calificat IV - electrician

- Anunt concurs 2(doua) posturi muncitor calificat IV - electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament desfasurare concurs post asistent farmacie

- Anunt concurs 2 posturi de asistent farmacie PL

 

- Proces verbal incheiere concurs sef Serviciu de management al calitatii serviciilor medicale

- Anunt concurs sef Serviciu de management al calitatii serviciilor medicale

 

- Proces verbal incheiere examen promovare in grad profesional pentru anumite categorii de personal

- Rezultate examen promovare in grad profesional pentru anumite categorii de personal 

 

- Proces verbal incheiere concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate finale concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba interviu concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba interviu concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba practica concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba practica concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba scrisa concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba scrisa concurs posturi infirmier debutant

 

    Anunt decalare proba practica concurs posturi infirmier debutant

 

- Regulament cadru privind organizarea si desfasurarea examenelor de  promovare

- Anunt examen promovare infirmier, asistent medical generalist si asistent medical dietetica

- Rezultat selectie dosare posturi infirmier debutant

- Rezultate finale paznic

- Rezultate interviu paznic

- Rezultate proba scrisa concurs paznic 

- Rezultate finale concurs muncitor necalificat

- Rezultate interviu muncitor necalificat

- Rezultate proba practica muncitor necalificat

- Rezultate proba scrisa muncitor necalificat

- Rezultate selectie dosare concurs muncitor necalificat

- Rezultate selectie dosare concurs paznic  

 

- Anunt organizare concurs infirmier debutant

 

- Regulament organizare si desfasurare concurs infirmier debutant

 

Prelungire termen depunere dosare concurs muncitor necalificat si paznic 

 

Regulament organizare si desfasurare concurs muncitor necalificat si paznic

 

Anunt concurs muncitor necalificat si paznic pe perioada nedeterminata  

 

 

Anunt concurs farmacist sef si regulamentul de organizare si desfasurare 

 

Anunt concurs medic specialist psihiatru si regulamentul de organizare si desfasurare

 

 

 

Rezultat examen de promovare de la functia de arhivar debutant la functia de arhivar

 

Anunt examen de promovare de la functia de arhivar debutant la functia de arhivar

 

Rezultate examen de promovare de la functia de infirmier debutant la functia de infirmier

 

Anunt examen de promovare de la functia de infirmier debutant la functia de infirmier 

 

Rezultat examen de promovare la referent de specialitate gradul II

 

Anunt examen de promovare de la referent de specialitate gradul III la referent de specialitate gradul II

 

REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA PRACTICA POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA SCRISA POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE FINALE POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA INTERVIU POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA PRACTICA POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA SCRISA POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL

 

Rezultate concurs post muncitor necalificat I  - proba practica

                                                                           - proba scrisa

                                                                           - rezultate finale

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI DE INFIRMIER DEBUTANT

 

ANUNT CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANTI PL

 

ANUNT CONCURS POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

ANUNT CONCURS POST MUNCITOR NECALIFICAT I

 

REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

 

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT

 

PROCES VERBAL DESFASURARE EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT - PROBA PRACTICA

 

REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR

 

PROCES VERBAL DESFASURARE EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT - PROBA SCRISA

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV 

 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

ANUNT CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT IV INSTALATOR SANITAR

 

PROCES VERBAL INCHEIERE CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE PROBA PRACTICA CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE PROBA SCRISA CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE CONCURS PENTRU POSTUL DE ARHIVAR DEBUTANT

 

REZULTAT SELECTIE DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE INFIRMIER DEBUTANT(4 POSTURI)

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE DEPUSE PENTRU CONCURS DE ARHIVAR DEBUTANT

 

REZULTATE CONCURS INGINER SPECIALIST I A

 

ANUNT CONCURS INFIRMIER DEBUTANT
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE INFIRMIER DEBUTANT 

 

ANUNT CONCURS ARHIVAR DEBUTANT
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ARHIVAR DEBUTANT

 

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL INGINER SPECIALIST IA

 

Anunt amanare concurs ocupare post vacant "Inginer specialist IA" din cadrul Compartimentului de securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta
Anexa nr. 1 la concurs privind fisa postului
Anexa nr. 2 la concurs privind regulamentul de organizare si desfasurare a concursului

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia de Director financiar-contabil

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia de Director de ingrijiri

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia Director medical

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director financiar - contabil

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director medical

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director ingrijiri

 

Anunt promovare asistenti medicali generalisti debutanti PL la functia de asistent medical generalist PL

 

Anunt concurs ocupare post vacant "Inginer specialist IA" din cadrul Compartimentului de securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta

Anexa nr. 1 la concurs privind fisa postului

Anexa nr. 2 la concurs privind regulamentul de organizare si desfasurare a concursului

 

DECIZIE APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS FUNCTII COMITET DIRECTOR SI METODOLOGIA CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONCURSURILOR PENTRU FUNCTIILE SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR 

         - Organizare concurs Director medical spital 
            Anunt si bibliografie concurs Director medical spital    

 

          - Organizare concurs Director financiar - contabil spital               
              Anunt si bibliografie concurs Director financiar - contabil spital          

               

          - Organizare concurs Director ingrijiri spital               
              Anunt si bibliografie concurs Director ingrijiri spital 

                     

           - Organizare concurs Manager spital -

               ANUNT ORGANIZARE CONCURS MANAGER

               BIBLIOGRAFIE SI TEME CADRU CONCURS MANAGER

             - Proces verbal concurs Manager            

 

               PROMOVARE INSTALATORI SANITARI, TAMPLARI, ZIDARI, ZUGRAVI

                        - Anunt promovare, instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi

                        - Regulament examen promovare instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi  

                        - Rezultate examen promovare instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi  

                PROMOVARE CROITORI

                         Anunt promovare croitori

                         - Regulament examen promovare croitori

                         - Rezultate finale promovare croitori

                PROMOVARE ELECTRICIENI                         

                          -  Anunt promovare electricieni

                          -  Regulament examen promovare electricieni

                          -  Rezultate finale promovare electricieni

                PROMOVARE FOCHISTI                          

                           -  Anunt promovare fochisti

                           -  Regulament examen promovare fochisti

                           -  Rezultate finale promovare fochisti 

                 PROMOVARE BUCATARI

                            - Anunt promovare bucatari

                            - Regulament examen promovare bucatari

                            - Rezultate examen promovare bucatari