-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte

Declaratie pe proprie raspundere parinte care formuleaza cerere acordare majorare salariala

Cerere tip acordare zile libere pentru supravegherea copilului in baza prev. OUG 147/2020

Cerere tip majorare 75% din salariu de baza prevederilor OUG 147/2020

Decizie majorare 75% In baza prevederilor OUG 147/2020 -

- privind acordarea unor zile libere parintilor in vederea
supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta
efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca
urmare a raspandirii coronavirusului SARS-Cov-2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINAL INCADRARE POSTURI VACANTE CONFORM OMS 905/2020

 

Rezultat selectie dosare 1 post de medic specialist psihiatru

PLAN DE INTERVIU

REZULTAT SELECTIE DOSARE DEPUSE PENTRU OCUPARE POSTURI PERIOADA DETERMINATA CONFORM OMS 905/2020

MODEL CERERE DE INSCRIERE SI DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE - ANEXELE 2,3,4

 

FISA POSTULUI SPALATOREASA - FISA COMPLETA

FISA POSTULUI INFIRMIERA DEBUTANTA - FISA COMPLETA

FISA POSTULUI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT IGIENA SI SAN PUBLICA - FISA COMPLETA

FISA POSTULUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT - FISA COMPLETA

FISA POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT AMBULATORIU - FISA COMPLETA

FISA POST MUNCITOR NECALIFICAT - FISA COMPLETA

 

BIBLIOGRAFIE POST SPALATOREASA

BIBLIOGRAFIE POST INFIRMIER DEBUTANT

BIBLIOGRAFIE POST ASISTENT MEDICAL IGIENA SI SANATATE PUBLICA

BIBLIOGRAFIE POST ASISTENT MEDICAL GENERALIST

BIBLIOGRAFIE POST MUNCITOR NECALIFICAT

 

ANUNT OCUPARE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNOR POSTURI VACANTE IN BAZA OMS 905/2020 MODIFICAT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL INCHEIAT IN URMA DESFASURARII EXAMENULUI DE PROMOVARE INFIRMIERI

ANUNT EXAMEN PROMOVARE INFIRMIERI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificare Decizie privind majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in baza prevederilor OUG 147/2020 -

- privind acordarea unor zile libere parintilor in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-Cov-2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINAL INCADRARE 3 POSTURI MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU 

REZULTAT SELECTIE DOSARE DEPUSE PENTRU 3 POSTURI MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificare si completare Decizie privind majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in baza prevederilor OUG 147/2020 -
- privind acordarea unor zile libere parintilor in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor
didactice ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-Cov-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISA POSTULUI MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

ANUNT OCUPARE FARA CONCURS - 3 POSTURI MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU PE PERIOADA DETERMINATA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINAL INCADRARE POSTURI INFIRMIERA DEBUTANTA

REZULTAT FINAL INCADRARE POSTURI MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOSI

REZULTAT FINAL INCADRARE POSTURI INGRIJITOARE

REZULTAT FINAL INCADRARE POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat selectie dosare sepuse post muncitor calificat-bucatar si post muncitor necalificat bloc alimentar

Rezultat selectie dosare depuse posturi muncitor necalificat supraveghere bolnavi psihici periculosi

Rezultat selectie dosare depuse posturi ingrijitoare

Rezultat selectie dosare depuse posturi infirmiera debutanta

Rezultat selectie dosare depuse posturi asistent medical generalist debutant

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FISA POST MUNCITOR NECALIFICAT

FISA POST BUCATAR

FISA POST INGRIJITOARE

FISA POST INFIRMIERA DEBUTANTA 

FISA POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

CERERE INSCRIERE LA SELECTIA DOSARELOR ANGAJARE FARA CONCURS SI DECLARATII PE PROPRIA RASPUNDERE

ANUNT IN VEDEREA OCUPARII FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A UNOR POSTURI VACANTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decizie privind majorarea acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in baza prevederilor OUG 147/2020 -

- privind acordarea unor zile libere parintilor in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor

didactice ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-Cov-2, precum si cele ale Ordinului MM 1375/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT SUSPENDARE PROCEDURA POST FARMACIST SEF

ANUNT ANULARE CONCURSURI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT OCUPARE POST VACANT FARMACIST SEF SECTIE FARA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE INFIRMIERE DEBUTANTE

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE ASISTENTI MEDICALI DEBUTANTI

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE SOCIOLOG DEBUTANT

REZULTAT EXAMEN PROMOVARE ECONOMIST DEBUTANT

Anunt important examen promovare asistenti medicali debutanti

Anunt examen promovare asistenti debutanti

Anunt examen promovare economist debutant

Anunt examen promovare infirmiere debutante

Anunt examen promovare registrator debutant

Anunt examen promovare sociolog debutant

Regulament - cadru privind promovarea personalului

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - AMANARE CONCURSURI

ANUNT IN VEDEREA OCUPARII PRIN CONCURS PE PERIOADA NEDEDTERMINATA A UNUI POST VACANT DE FARMACIST SEF

REZULTATUL FINAL AL SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE OCUPARE PE PERIOADA NEDETERMINATA A 3 ( TREI ) POSTURI CU NORMA INTREAGA DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE OCUPARE PE PERIOADA NEDETERMINATA A 3 ( TREI ) POSTURI CU NORMA INTREAGA DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

ANUNT AMANARE CONCURSURI DE OCUPARE A FUNCTIILOR DE DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR DE INGRIJIRI

ANUNT AMANARE AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE PENTRU CONCURSURILE DE OCUPARE A FUNCTIILOR DE DIRECTOR MEDICAL SI DIRECTOR DE INGRIJIRI

DECIZIA NR. 46 PRIVIND NECESITATEA NOMINALIZARII UNEI PERSOANE PENTRU PRELUCRAREA ATRIBUTIILOR DE CONSILIER ETIC

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DE OCUPARE PE PERIOADA NEDETERMINATA A POSTULUI DE FARMACIST SEF SECTIE

TEMATICA - CONCURS MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA PSIHIATRIE

ANUNT - CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 ( TREI ) POSTURI VACANTE CU NORMA INTREAGA PE PERIOADA NEDETERMINATA DE MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

ANUNT - CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR DE INGRIJIRI

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS FARMACIST SEF SECTIE

DECIZIE - CU PERSOANELE OBLIGATE SA CONSTITUIE GARANTII IN NUMERAR LA NIVEL DE SPITAL

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

ANUNT - IN VEDEREA OCUPARII PRIN CONCURS PE PERIOADA NEDETERMINATA , A POSTULUI VACANT DE FARMACIST SEF SECTIE

ANUNT AMANARE CU 15 ZILE LUCRATOARE A CONCURSURILOR ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

DECIZIE PRIVIND CONCEDIILE DE ODIHNA SI CONCEDIILE DE ODIHNA SUPLIMENTARE PENTRU PERSONALUL DIN UNITATE  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT IMPORTANT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE INFIRMIERE, INGRIJITOARE SI MUNCITORI


ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE DE MUNCITORI (FOCHIST, INSTALATOR SANITAR, BUCATAR SI MUNCITORI NECALIFICATI) PERIOADA 08-10.01.2020


ANUNT CONCURS 8(OPT) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERE DEBUTANTE SI 3(TREI) POSTURI DE INGRIJITOARE PERIOADA 06-07.01.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTATE FINALE - CONCURS DE OCUPARE POSTURI MEDIC SEF SECTII PSIHIATRIE -

REZULTATE FINALE LA PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE POSTURI MEDIC SEF SECTII PSIHIATRIE -

REZULTATE FINALE LA PROBA PRACTICA - CONCURS DE OCUPARE POSTURI MEDIC SEF SECTII PSIHIATRIE -

REZULTATE FINALE LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS DE OCUPARE POSTURI VACANTE DE MEDICI SEFI SECTII PSIHIATRIE SI MEDIC LABORATOR

ANUNT CONCURS POST VACANT MEDIC SEF SECTIE LABORATOR ANALIZE MEDICALE PE O PERIOADA DETERMINATA DE 4 ANI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT- IN VEDEREA OCUPARII PRIN CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA DE 4 ANI , A POSTURILOR VACANTE DE MEDICI SEFI SECTIE

REZULTAT FINAL - CONCURS 1 ( UNU ) POST SOCIOLOG DEBUTANT

REZULTAT LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS 1 ( UNU ) POST SOCIOLOG DEBUTANT

BAREM CORECTARE - CONCURS 1 ( UNU ) POST SOCIOLOG DEBUTANT

REZULTAT LA PROBA SCRISA - CONCURS 1 ( UNU ) POST SOCIOLOG DEBUTANT

REZULTATE FINALE LA - CONCURS 1 ( UNU ) POST DE ECONOMIST DEBUTANT - SERV. RUONS SI 1 ( UNU ) POST VACANT DE ECONOMIST I - SERV. CONTABILITATE

REZULTATE LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS OCUPARE 1 ( UNU ) POST DE ECONOMIST I IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

REZULTATE LA PROBA INTERVIULUI -CONCURS DE OCUPARE 1 ( UNU ) POST VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI RUONS

REZULTATE LA PROBA PRACTICA - CONCURS OCUPARE 1 ( UNU ) POST DE ECONOMIST I IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

REZULTATE LA PROBA PRACTICA - CONCURS DE OCUPARE 1 ( UNU ) POST VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI RUONS

BAREM RASPUNSURI CORECTE - VARIANTA 2 -

REZULTATE LA PROBA SCRISA - CONCURS OCUPARE 1 ( UNU ) POST DE ECONOMIST I IN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

RASPUNSURI CORECTE VARIANTA III RUONS

REZULTATE LA PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE 1 ( UNU ) POST VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT IN CADRUL SERVICIULUI RUONS

REZULTATE FINALE LA - CONCURS DE OCUPARE 1(UNU ) POST VACANT DE MAGAZINER

REZULTATE LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS DE OCUPARE 1(UNU ) POST VACANT DE MAGAZINER

REZULTATE LA PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE 1(UNU ) POST VACANT DE MAGAZINER

REZULTAT FINAL CONCURS OCUPARE 2(DOUA) POSTURI DE MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR

REZULTAT FINAL CONCURS 8(OPT) POSTURI VACANTE INGRIJITOARE IN URMA SOLUTIONARII CONTESTATIEI DEPUSE DE PIRVU MARIANA LA PROBA INTERVIU -19.09.2019

RASPUNS CONTESTATIE NETOIU ELISABETA

REZULTAT FINAL CONCURS 3(TREI) POSTURI VACANTE MUNCITORI NECALIFICATI

REZULTATE FINALE - CONCURS DE OCUPARE UN POST SEF SERVICIU RUONS SI UN POST SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE

REZULTATE LA PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE UN POST SEF SERVICIU RUONS SI UN POST SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE

REZULTATE FINALE LA CONCURS DE OCUPARE A 8 ( OPT ) POSTURI VACANTE INGRIJITOARE

REZULTATE LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS OCUPARE A 8 ( OPT ) POSTURI VACANTE INGRIJITOARE -

REZULTAT PROBA INTERVIU - CONCURS OCUPARE A 2 ( DOUA ) POSTURI DE MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR -

REZULTAT PROBA INTERVIU - CONCURS OCUPARE A 3 ( TREI ) POSTURI VACANTE DE MUNCITORI NECALIFICATI

REZULTATE LA PROBA PRACTICA - CONCURS OCUPARE A 8 ( OPT ) POSTURI VACANTE INGRIJITOARE- 17.09.2019 -

ANUNT MODIFICARE DATA SI ORA INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 2 ( DOUA ) POSTURI MUNCITOR CALIFICAT IV- INSTALATOR SANITAR -

REZULTAT PROBA PRACTICA 2 ( DOUA ) POSTURI MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR -

REZULTAT LA PROBA SCRISA - 8 (OPT ) POSTURI VACANTE INGRIJITOARE

REZULTAT PROBA PRACTICA CONCURS 3(TREI) POSTURI MUNCITORI NECALIFICATI 

REZULTATE FINALE IN URMA RELUARII PROBEI PRACTICE SI SOLUTIONARII TUTUROR CONTESTATIILOR PENTRU CONCURS POST ASISTENT FARMACIE PL

REZULTAT PROBA PRACTICA RELUATA CONCURS POST ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL PL - 16.09.2019

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS 2(DOUA) POSTURI MUNCITOR CALIFICAT IV-INSTALATOR SANITAR

REZULTAT FINAL CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

REZULTATE FINALE CONCURS 8(OPT) POSTURI INFIRMIERE DEBUTANTE - 12-13.09.2019-

REZULTAT PROBA INTERVIULUI CONCURS 8(OPT) POSTURI INFIRMIERE DEBUTANTE 13.09.2019 

REZULTAT PROBA PRACTICA CONCURS 8(OPT) POSTURI INFIRMIERE DEBUTANTE 13.09.2019

REZULTAT FINAL CONCURS POSTURI MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTRICIAN SI MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN

REZULTAT PROBA SCRISA - CONCURS PENTRU OCUPARE A 3 (TREI) POSTURI MUNCITORI NECALIFICATI

REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS 8(OPT) POSTURI INFIRMIERE DEBUTANTE 12.09.2019

REZULTAT PROBA PRACTICA POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

CONCURS INFIRMIERI - RASPUNSURI CORECTE - TEST GRILA II -

REZULTAT CONTESTATIE PROBA SCRISA CONCURS ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT I ELECTRICIAN SI POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV ELECTRICIAN 

REZULTATE FINALE OBTINUTE LA CONCURSUL DE OCUPARE 1 ( UNU ) POST VACANT DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL -11.09.2019 -

REZULTATE LA PROBA INTERVIULUI - CONCURS DE OCUPARE A 1 ( UNU ) POST VACANT DE ASISTENT DE FARMACIE PRINCIPAL

REZULTAT SOLUTIONARE CONTESTATIE NR. 5983 / 11.09.2019 DEPUSA DE D-L URZICEANU ION

REZULTATE LA PROBA PRACTICA - CONCURS ORGANIZARE UN POST DE ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL PL-11.09.2019

REZULTAT LA PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE A 1 ( UNU ) POST VACANT DE ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR IV - FOCHIST

REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE 10 (ZECE) POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 
REZULTATE PROBA INTERVIU OCUPARE 10 (ZECE) POSTURI VACANTE ASISTENT MEDICAL

REZULTATE PROBA PRACTICA PENTRU OCUPARE POST MUNCITOR CALIFICAT I-ELECTRICIAN SI MUNCITOR CALIFICAT IV-ELECTRICIAN

REZULTATE LA PROBA PRACTICA - CONCURS DE OCUPARE A 10 ( ZECE ) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL

REZULTAT PROBA SCRISA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE " MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTRICIAN " SI A UNUI POST VACANT DE " MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN "

REZULTATE PROBA SCRISA - CONCURS DE OCUPARE A 10 ( ZECE ) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

BAREM CORECTARE VARIANTA EXTRASA LA CONCURS DE OCUPARE A - 10 POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - VARIANATA 1 -
REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS OCUPARE 1(UNU) POST VACANT SOCIOLOG

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 13.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A 3 ( TREI ) POSTURI VACANTE DE MUNCITORI NECALIFICATI

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 11.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT IV - FOCHIST

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 09.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTRICIAN

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 09.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT IV - ELECTRICIAN

REZULTATUL SELECTIE DOSARELOR DEPUSE LA CONCURSUL DIN 16 - 17.09.2019 DE OCUPARE A 8 ( OPT ) POSTURI VACANTE DE INGRIJITOARE

REZULTATUL SELECTIE DOSARELOR DEPUSE LA CONCURSUL DIN 12 - 13.09.2019 DE OCUPARE A 8 ( OPT ) POSTURI VACANTE DE INFIRMIERA DEBUTANTA

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 16.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNUI POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT II - BUCATAR

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL ORGANIZAT DE UNITATE IN DATA DE 16.09.2019 PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A 2 ( DOUA) POSTURI VACANTE DE MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR

CORECTIE LA : REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A 10 (ZECE) POSTURI VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELO DEPUSE LA CONCURSUL DIN 23.09.2019 DE OCUPARE A 1(UNU) POST VACANT DE ECONOMIST DEBUTANT-SERV.RUONS SI 1(UNU) POST VACANT DE ECONOMIST I - SERV. CONTABILITATE

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE LA CONCURSUL DIN 18.09.2019 DE OCUPARE A 1( UNU ) POST VACANT SEF SERVICIU RUONS SI 1(UNU) POST VACANT DE SEF SERVICIU ACHIZITII
PUBLICE


REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE LA CONCURSUL DIN 20.09.2019 DE OCUPARE A 1 (UNU ) POST VACANT DE MAGAZINER 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A 10 (ZECE) POSTURI VABCANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR - CONCURS OCUPARE 1 POST DE ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL

ANUNT PRIVIND PUBLICAREA IN VEDEREA OCUPARII PRIN CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA A 8 ( OPT ) POSTURI MEDIC SEF SECTIE SI UN 1 ( UNU ) POST DE MEDIC SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE IN " VIATA MEDICALA "

REZULTATE FINALE OBTINUTE LA EXAMEN DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL

TEMA - CADRU LA PROIECTUL DE SPECIALITATE PENTRU POSTUL VACANT DE MEDIC SEF SECTIE PSIHIATRIE / MEDIC SEF LABORATOR ANALIZE MEDICALE

BIBLIOGRAFIE - CONCURS MEDIC SEF SECTIE / LABORATOR

ANUNT CONCURS PERIOADA DETERMINATA 4 ANI , A POSTURILOR VACANTE DE MEDICI SEFI SECTIE / MEDIC SEF LABORATOR


ANUNT CONCURS POST VACANT SOCIOLOG DEBUTANT


ANUNT CONCURS POST VACANT ECONOMIST DEBUTANT RUONS SI ECONOMIST I CONTABILITATE


ANUNT ORGANIZARE CONCURS POSTURI VACANTE MUNCITORI


ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST VACANT MAGAZINER


ANUNT ORGANIZARE CONCURS 8(opt) - POSTURI VACANTE INGRIJITOARE


ANUNT ORGANIZARE CONCURS 8(opt) - POSTURI VACANTE INFIRMIERE DEBUTANTE


ANUNT CONCURS POST VACANT SEF SERVICIU RUONS SI POST VACANT SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE 


ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST ASISTENT FARMACIE PRINCIPAL PL


ANUNT ORGANIZARE CONCURS 10 (ZECE) POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST


REGULAMENT GENERAL ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURSURI IN BAZA HG 286/2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL


ANUNT ORGANIZARE CONCURS DIRECTOR MEDICAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultate Finale Concurs 1 ( unul ) Post Auditor II

REZULTATE FINALE CONCURS 2 ( doua ) POSTURI ASISTENT MEDICAL PL

REZULTATE PROBA INTERVIU 2 ( doua ) POSTURI ASISTENT MEDICAL PL

REZULTATE PROBA PRACTICA 2 ( doua ) POSTURI ASISTENT MEDICAL PL
REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS 2 ( doua ) POSTURI ASISTENT MEDICAL PL

REZULTATE FINALE CONCURS REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT
REZULTAT SELECTIE DOSARE 1(unu) POST AUDITOR II


REZULTAT SELECTIE DOSARE 1(unu) POST DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT


REZULTAT SELECTIE DOSARE 2(doua) POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMENT CONCURS POST VACANT AUDITOR INTERN II

ANUNT CONCURS 1(UNU) POST VACANT AUDITOR INTERN II


REGULAMENT CONCURS POST VACANT REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT

ANUNT CONCURS 1(UNU) POST VACANT REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT


REGULAMENT CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ANUNT CONCURS 2(DOUA) POSTURI VACANTE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT IMPORTANT - CONCURS FUNCTIE DIRECTOR MEDICAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL PERIOADA 05-06.06.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIZIE APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURSURI/EXAMENE PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR
SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR SI METODOLOGIA CADRU DE ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURSURI/EXAMENE
PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECIZIE NR.56 / 01.03.2019 PRIVIND SALARIZAREA INCEPAND CU LUNA FEBRUARIE 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT CONCURS MEDIC SPECIALIST PSIHIATRU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REZULTATE FINALE PROBA SCRISA CONCURS POST MEDIC DENTIST

BAREM CORECTARE CONCURS POST MEDIC DENTIST 

REZULTATE FINALE SELECTIE DOSARE POST MEDIC DENTIST

REZULTAT SELECTIE DOSARE POST MEDIC DENTIST

TEMATICA CONCURS POST MEDIC DENTIST

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU POST MEDIC DENTIST

REPUBLICARE ANUNT CONCURS POST VACANT MEDIC DENTIST CABINET STOMATOLOGIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT SELECTIE SOSARE CONCURS MEDIC PSIHIATRU

REZULTAT FINAL SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC PSIHIATRU PE PERIOADA NEDETERMINATA 

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS POST MEDIC PSIHIATRU PE PERIOADA NEDETERMINATA

ANUNT CONCURS POST MEDIC PSIHIATRU PE PERIOADA NEDETERMINATA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS POST MEDIC PSIHIATRU

ANUNT CONCURS POST MEDIC PSIHIATRU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL INCHEIERE CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

PROCES VERBAL DESFASURARE PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT 

CONCURS REZULTATE PROBA SCRISA ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCES VERBAL CONTESTATIE CONCURS MEDIC DENTIST

BORDEROU CORECTARE LUCRARI CONCURS MEDIC DENTIST

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

ANUNT CONCURS OCUPAREA CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT LA SECTIA PSIHIATRIE I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCES VERBAL INCHEIERE EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL DE LA CONSILIER II LA CONSILIER I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINALE SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC DENTIST 

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC DENTIST

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENT ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE DE LA FUNCTIA CONSILIER II LA CONSILIER I

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA DE LA FUNCTIA CONSILIER II LA CONSILIER I ACHIZITII PUBLICE


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATALOG CLASIFICARE CANDIDATI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST SEF SECTIE - specialitatea Farmacie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT CONCURS MEDIC DENTIST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR TITULAR POST ANALIST I - BIROU INFORMATICA 

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR TITULAR POST ANALIST I - BIROU INFORMATICA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultat final promovare muncitori calificati - fochisti si muncitor calificat III - electrician

Rezultat final promovare muncitori calificati:croitori, zugravi, lacatusi mecanici si tamplari

Proces verbal in urma incheierii desfasurarii examenului de promovare in grad profesional a opt infirmieri debutanti  

Rezultate examen promovare in grad profesional a opt infirmieri debutanti

Rezultate finale examen promovare muncitori calificati - bucatari

Examen promovare croitori

Examen promovare muncitori calificati

Examen promovare infirmieri debutanti si bucatari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS DE OCUPARE PE PERIOADA DETERMINATA POST FARMACIST SEF SECTIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- PROCES VERBAL IN URMA INCHEIERII PERIOADEI DE COMPLETARE A DOSARELOR RESPINSE LA CONCURSUL DE

   MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

 

- REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REZULTATE EXAMEN OCUPARE POST ECONOMIST II

- PROCES VERBAL INCHEIAT AZI 30.07.2018 IN URMA DESFASURARII EXAMENULUI DE OCUPARE POST ECONOMIST II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS FARMACIST SEF

- TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CONCURS FARMACIST SEF

- ANUNT ORGANIZRE CONCURS POST FARMACIST SEF

ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST FARMACIST SEF POSTAT IN ZIARUL "VIATA MEDICALA"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

- TEMATICA CONCURS MEDIC STOMATOLOG

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS POST MEDIC SPECIALIST STOMATOLOG POSTAT IN ZIARUL "VIATA MEDICALA"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS POST VACANT ECONOMIST II-S - SERVICIU CONTABILITATE

- ANUNT CONCURS POST VACANT ECONOMIST II-S - SERVICIU CONTABILITATE   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Decizia nr. 44 din 19.04.2018 privind salarizarea incepand cu data de 01.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultat concurs pentru ocuparea postului de manager spital

- Proces verbal - rezultat contestatie respingere dosar concurs post manager spital

- Proiect de management - Ec. Radulescu Traian

- Rezultat selectie dosare pentru concursul de ocupare a postului de manager spital

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Manual pentru cursul de management spitalicesc

- REGULAMENT ORGANIZARE CONCURS MANAGER SPITAL

- BIBLIOGRAFIE CONCURS MANAGER SPITAL

- ANUNT ORGANIZARE CONCURS MANAGER SPITAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

- Proces verbal concurs post muncitor necalificat

- Rezultat proba scrisa concurs post muncitor necalificat

- Proces verbal concurs post muncitor calificat III bucatar

- Rezultat concurs post muncitor calificat III - bucatar

 

- Rezultat selectie dosar post muncitor calificat III - bucatar

- Rezultat selectie dosare post muncitor necalificat

------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate finale concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba interviu concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba practica concurs muncitor calificat IV -electrician

- Rezultate proba scrisa concurs muncitor calificat IV -electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate finale concurs asistent farmacie PL

- Rezultate proba practica concurs asistent farmacie PL

- Anunt important concurs asistent farmacie

- Rezultat proba scrisa concurs asistent farmacie PL

- Rezultat selectie dosare concurs post electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament concurs muncitor calificat III - bucatar si muncitor necalificat I

- Anunt concurs muncitor calificat III - bucatar si muncitor necalificat I

-------------------------------------------------------------------------------------

- Rezultate selectie dosare concurs 2 posturi asistent farmacie

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament desfasurarea concurs muncitor calificat IV - electrician

- Anunt concurs 2(doua) posturi muncitor calificat IV - electrician

-------------------------------------------------------------------------------------

- Regulament desfasurare concurs post asistent farmacie

- Anunt concurs 2 posturi de asistent farmacie PL

 

- Proces verbal incheiere concurs sef Serviciu de management al calitatii serviciilor medicale

- Anunt concurs sef Serviciu de management al calitatii serviciilor medicale

 

- Proces verbal incheiere examen promovare in grad profesional pentru anumite categorii de personal

- Rezultate examen promovare in grad profesional pentru anumite categorii de personal 

 

- Proces verbal incheiere concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate finale concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba interviu concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba interviu concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba practica concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba practica concurs posturi infirmier debutant

- Proces verbal proba scrisa concurs posturi infirmier debutant

- Rezultate proba scrisa concurs posturi infirmier debutant

 

    Anunt decalare proba practica concurs posturi infirmier debutant

 

- Regulament cadru privind organizarea si desfasurarea examenelor de  promovare

- Anunt examen promovare infirmier, asistent medical generalist si asistent medical dietetica

- Rezultat selectie dosare posturi infirmier debutant

- Rezultate finale paznic

- Rezultate interviu paznic

- Rezultate proba scrisa concurs paznic 

- Rezultate finale concurs muncitor necalificat

- Rezultate interviu muncitor necalificat

- Rezultate proba practica muncitor necalificat

- Rezultate proba scrisa muncitor necalificat

- Rezultate selectie dosare concurs muncitor necalificat

- Rezultate selectie dosare concurs paznic  

 

- Anunt organizare concurs infirmier debutant

 

- Regulament organizare si desfasurare concurs infirmier debutant

 

Prelungire termen depunere dosare concurs muncitor necalificat si paznic 

 

Regulament organizare si desfasurare concurs muncitor necalificat si paznic

 

Anunt concurs muncitor necalificat si paznic pe perioada nedeterminata  

 

 

Anunt concurs farmacist sef si regulamentul de organizare si desfasurare 

 

Anunt concurs medic specialist psihiatru si regulamentul de organizare si desfasurare

 

 

 

Rezultat examen de promovare de la functia de arhivar debutant la functia de arhivar

 

Anunt examen de promovare de la functia de arhivar debutant la functia de arhivar

 

Rezultate examen de promovare de la functia de infirmier debutant la functia de infirmier

 

Anunt examen de promovare de la functia de infirmier debutant la functia de infirmier 

 

Rezultat examen de promovare la referent de specialitate gradul II

 

Anunt examen de promovare de la referent de specialitate gradul III la referent de specialitate gradul II

 

REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA PRACTICA POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA SCRISA POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

 

REZULTATE FINALE POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA INTERVIU POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA PRACTICA POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE PROBA SCRISA POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL

 

Rezultate concurs post muncitor necalificat I  - proba practica

                                                                           - proba scrisa

                                                                           - rezultate finale

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS POSTURI DE INFIRMIER DEBUTANT

 

ANUNT CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANTI PL

 

ANUNT CONCURS POSTURI INFIRMIER DEBUTANT

 

ANUNT CONCURS POST MUNCITOR NECALIFICAT I

 

REZULTATE FINALE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT

 

REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT

 

PROCES VERBAL DESFASURARE EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT - PROBA PRACTICA

 

REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR SANITAR

 

PROCES VERBAL DESFASURARE EXAMEN MUNCITOR CALIFICAT IV - INSTALATOR CALIFICAT - PROBA SCRISA

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE MUNCITOR CALIFICAT IV 

 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS POSTURI ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

 

ANUNT CONCURS POST MUNCITOR CALIFICAT IV INSTALATOR SANITAR

 

PROCES VERBAL INCHEIERE CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE PROBA PRACTICA CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE PROBA SCRISA CONCURS POST INFIRMIER DEBUTANT

 

PROCES VERBAL INCHEIERE CONCURS PENTRU POSTUL DE ARHIVAR DEBUTANT

 

REZULTAT SELECTIE DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE INFIRMIER DEBUTANT(4 POSTURI)

 

REZULTAT SELECTIE DOSARE DEPUSE PENTRU CONCURS DE ARHIVAR DEBUTANT

 

REZULTATE CONCURS INGINER SPECIALIST I A

 

ANUNT CONCURS INFIRMIER DEBUTANT
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE INFIRMIER DEBUTANT 

 

ANUNT CONCURS ARHIVAR DEBUTANT
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ARHIVAR DEBUTANT

 

LISTA DOSARELOR ADMISE/RESPINSE IN VEDEREA PARTICIPARII LA CONCURSUL INGINER SPECIALIST IA

 

Anunt amanare concurs ocupare post vacant "Inginer specialist IA" din cadrul Compartimentului de securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta
Anexa nr. 1 la concurs privind fisa postului
Anexa nr. 2 la concurs privind regulamentul de organizare si desfasurare a concursului

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia de Director financiar-contabil

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia de Director de ingrijiri

 

Proces verbal incheiat in urma desfasurarii concursului pentru functia Director medical

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director financiar - contabil

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director medical

 

Proces verbal validare dosare depuse la concursul pentru functia de Director ingrijiri

 

Anunt promovare asistenti medicali generalisti debutanti PL la functia de asistent medical generalist PL

 

Anunt concurs ocupare post vacant "Inginer specialist IA" din cadrul Compartimentului de securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta

Anexa nr. 1 la concurs privind fisa postului

Anexa nr. 2 la concurs privind regulamentul de organizare si desfasurare a concursului

 

DECIZIE APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE CONCURS FUNCTII COMITET DIRECTOR SI METODOLOGIA CADRU DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONCURSURILOR PENTRU FUNCTIILE SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR 

         - Organizare concurs Director medical spital 
            Anunt si bibliografie concurs Director medical spital    

 

          - Organizare concurs Director financiar - contabil spital               
              Anunt si bibliografie concurs Director financiar - contabil spital          

               

          - Organizare concurs Director ingrijiri spital               
              Anunt si bibliografie concurs Director ingrijiri spital 

                     

           - Organizare concurs Manager spital -

               ANUNT ORGANIZARE CONCURS MANAGER

               BIBLIOGRAFIE SI TEME CADRU CONCURS MANAGER

             - Proces verbal concurs Manager            

 

               PROMOVARE INSTALATORI SANITARI, TAMPLARI, ZIDARI, ZUGRAVI

                        - Anunt promovare, instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi

                        - Regulament examen promovare instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi  

                        - Rezultate examen promovare instalatori sanitari, tamplari, zidari, zugravi  

                PROMOVARE CROITORI

                         Anunt promovare croitori

                         - Regulament examen promovare croitori

                         - Rezultate finale promovare croitori

                PROMOVARE ELECTRICIENI                         

                          -  Anunt promovare electricieni

                          -  Regulament examen promovare electricieni

                          -  Rezultate finale promovare electricieni

                PROMOVARE FOCHISTI                          

                           -  Anunt promovare fochisti

                           -  Regulament examen promovare fochisti

                           -  Rezultate finale promovare fochisti 

                 PROMOVARE BUCATARI

                            - Anunt promovare bucatari

                            - Regulament examen promovare bucatari

                            - Rezultate examen promovare bucatari